2018 թվականի առաջին և երկրորդ եռամսյակների հանրակրթական դպրոցի բյուջեի և ծախսերի եռամսյակային հաշվետվություն:

հաշվետվություն